AS 5. Millorem els aliments. Dels aliments agrícoles als processats.

Document de la unitat AS 5

Per tal de poder conservar els aliments i millorar les seves característiques i la seva presència, la indústria alimentaria ha incorporat en els aliments els additius. Aquests additius poden ser naturals o sintètics i s'afegeixen en quantitats molt petites.

Icona iDevice AS 5.1 Processat dels aliments. Aromes.
La indústria alimentària processa aliments per conservar-los, perquè en puguem disposar de forma segura durant més temps. Utilitza aromes en alguns aliments per tal de potenciar el seu olor, aquests aromatitzants generalment són ésters.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 5.2. La reacció d’esterificació.
Els èsters fan olor!!! En aquest apartat podreu sintetitzar diferents èsters, a partir d'un àcid orgànic i un alcohol, que són els responsables de les olors de diferents fruites.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 5.3 La reacció d’esterificació a microescala.
Fareu la mateixa reacció que en l'anterior apartat però ara a microesala, per tant de reduir els reactius i minimitzar els residus.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 5.4 Additius alimentaris.
Un additiu alimentari és qualsevol substància que normalment no es consumeix com a aliment, ni s'utilitza com a ingredient característic en alimentació, independentment que tingui o no valor nutritiu.
Els additius alimentaris compleixen diverses funcions útils en els aliments, ja que aquests estan sotmesos a condicions ambientals que poden modificar la seva composició original, com poden ser els canvis de temperatura, oxidació o exposició a microorganismes.
Fa molts segles que s'utilitzen: els egipcis feien servir colorants i aromes per a potenciar l'atractiu d'alguns aliments; i els romans utilitzaven la salmorra, espècies i colorants per conservar i millorar l'aspecte dels aliments.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 5.5 Què hem après?
En aquesta activitat trobareu una llista amb els punts fonamentals que convé que tingueu recollits en els vostres apunts i unes qüestions per comprovar els vostres coneixements de química.

Arxiu pdf


CESIRE-CDEC. Grup de treball de química en context al batxillerat. Coordinació: Fina Guitart. Edició: Iván Marchán i Francesc Pañella