AS 3. Què s’extreu de les vinyes?

Document de la unitat AS 3

A partir del context de les vinyes, en aquesta unitat estudiareu els conceptes de destil•lació fraccionada, valoracions àcid base i indicadors i també ho podreu fer al laboratori.
Icona iDevice AS 3.1 Destil•lació del vi.

El component principal del vi és l’etanol. Per obtenir l’alcohol d’un vi que conté aigua, tanins i sucres, ho farem utilitzant la tècnica de la destil·lació fraccionada. La mescla d'etanol i aigua és una mescla azeotròpica, que no es pot separar per destil·lació.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 3.2 L’acidesa del vi.

L’etanol del vi per efecte dels acetobacteris , pot passar a àcid acètic. Per determinar el grau d’acidesa o la quantitat d’àcid acètic, es pot fer mitjançant una valoració basada en una reacció àcid base. En aquest apartat aprendreu la teoria de la valoració àcid base i el paper dels indicadors.

Arxiu pdfIcona iDevice AS 3.3 Simulador de valoracions àcid base .

Amb aquest simulador podreu realitzar una valoració de la mateixa manera que si la féssiu al laboratori. Us servirà per aprofundir en diferents conceptes com indicador, interval de viratge, punt d’equivalència i per predir el pH en diferents punts de la valoració.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 3.4 Valoració termomètrica.

En aquesta activitat experimental fareu valoracions àcid-base fent ús del sensor de pH i del sensor de temperatura per tal de determinar el bescanvi de calor que es produeix quan reacciona un àcid amb una base.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 3.5 L’Arc de Sant Martí.

En aquesta activitat comprovareu els diferents colors que agafa un indicador depenent del pH del medi. Els canvis de pH els donarà una solució d’àcid ortofosfòric, un àcid polipròtic és a dir amb tres constants d’acidesa.

.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 3.6 Què hem après?
En aquesta activitat trobareu una llista amb els punts fonamentals que convé que tingueu recollits en els vostres apunts i unes qüestions per comprovar els vostres coneixements de química.

Arxiu pdf


CESIRE-CDEC. Grup de treball de química en context al batxillerat. Coordinació: Fina Guitart. Edició: Iván Marchán i Francesc Pañella