AS 2. Del sòl al vi.

Document de la unitat AS 2


El conreu de la vinya va arribar pel Mediterrani de la mà de les civilitzacions grega i romana. Des d'aleshores, els ceps, les vinyes, els cellers i els vins són presents en la història de Catalunya.
En aquest apartat estudiarem com el control del pH del sòl permet la millora de les produccions agrícoles. El pH d'un sol depèn de les característiques àcides o bàsiques dels terrenys. Per això aprofundirem en la química dels àcids i bases forts i febles i en l'anomenat "efecte regulador" de les solucions amortidores.
Icona iDevice AS 2.1 Vinyes verdes.
A Catalunya hi ha unes 70.000 hectàrees de superfície de vinya, segons l'INCAVI, Institut Català de la Vinya i el Vi. Hi ha 11 denominacions d'origen relatives al vi. Cadascuna corresponent a una zona geogràfica diferent, amb unes característiques de sòl i clima diferents. El mapa correspon a "la superfície de vinya conreada al 2006 i la seva evolució des del 1997 al 2006 per comarques.
Alguns dels sòls són calcaris, fet que ens permetrà ampliar els coneixements sobre la química de les bases.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 2.2 Tractament del sòl per corregir el pH.


Alguns adobs redueixen el pH, altres l'augmenten. En aquest apartat, estudiarem com es calcula el pH d'àcids, bases i de sals.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 2.3 No sempre és fàcil canviar el pH del sol...

Un sòl argilós és de naturalesa àcida i necessita més calç per elevar el pH a 7 que la mateixa massa de sòl sorrenc. El sòl argilós té una capacitat reguladora més elevada.

La capacitat reguladora representa la “inèrcia química” d’una solució a modificar el pH .

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 2.4 La capacitat reguladora de l’aigua de l’aixeta.

Aquesta activitat posa en evidència en què consisteix la capacitat reguladora d'una solució, en el cas particular d'una aigua amb duresa deguda als ions Ca2+ i Mg2+.

Arxiu pdf


Icona iDevice AS 2.5. - Què hem après?
En aquesta activitat trobareu una llista amb els punts fonamentals que convé que tingueu recollits en els vostres apunts i unes qüestions per comprovar els vostres coneixements de química.

Arxiu pdf


CESIRE-CDEC. Grup de treball de química en context al batxillerat. Coordinació: Fina Guitart. Edició: Iván Marchán i Francesc Pañella